Vodní díla

Vodní díla (přehrady,  nádrže, jezy ap)  jsou pro leteckou fotografii velmi vděčným tématem, kdy právě z letecké fotografie nejlépe vynikne tvar a rozsah díla, spolu s jeho zasazením do krajiny.

Z referencí bychom rádi uvedli zakázku leteckého fotografování 16 ti přehrad pro Povodí Labe a.s., nebo zakázku na fotografování jezů na toku řeky Labe.

 

Vodní díla na letecké fotografii